piątek, 21 grudnia 2018

Wiara i postępowanie

Duchowe życie posiada swą treść: wiarę (Jezus jest Synem Boga w ludzkim ciele) i postępowanie (mamy miłować jedni drugich). - David Jackman