sobota, 9 lutego 2019

Duchowość oddzielona od teologii i Biblii

"Prawdopodobnie jednym z największych błędów popełnionych w historii chrześcijaństwa jest to, że oddzieliliśmy duchowość od teologii oraz studiowania Biblii. Innymi słowy, oddaliśmy Pismo Święte (wraz z teologią) w ręce bardzo niedojrzałych, nienawróconych ludzi, w tym duchowieństwa. Oddaliśmy Pismo Święte w ręce ludzi, którzy nadal tkwią w egocentryzmie myśląc: Tu chodzi o mnie, i którzy poczynają sobie z Biblią w sposób samowolny."

- Richard Rohr