poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Jezus - drzewo życia

Chrystus przyszedł, aby odnowić w nas obraz Boży, który zniekształcił grzech. Przebaczenie grzechów i usprawiedliwienie jest początkiem tego procesu. 
Jezus wziął na siebie skutki upadku, zdjął je z nas i przyoblekł nas w swoją świętość i sprawiedliwość. 

Kara za grzech Adam to śmierć. Chrystus umarł i zawisł na krzyżu ponosząc naszą karę. 

Z powodu grzechu Adama wyrosły cierpnie i osty. Chrystus nosił koronę cierniową, biorąc na siebie przekleństwo, które przyszło nie tylko człowieka, lecz na całą ziemię.

Z powodu grzechu Adam został odłączony od obecności Boga w Ogrodzie. Również Chrystus modlił się: "Boże czemuś mnie opuścił". 

Adam nie miał dostępu do drzewa życia. W Księdze Apokalipsy czytamy o nowej ziemi, nowym niebie i dostępie do drzewa życia. Nie bez powodu Jezus został ukrzyżowany na drzewie życia wyrażając jednocześnie, że On sam jest drzewem, winnym krzewem dającym życie.