wtorek, 28 maja 2019

Biblia jest jak słońce

"Biblia uczy, że człowiek jest duchowo martwy z powodu grzechu. Reformowane wyznania wiary wskazują na całkowity upadek człowieka. Jedynym lekarstwem na duchową martwotę jest odnowa dokonująca się dzięki działaniu Ducha Świętego, na podstawie odkupieńczej śmierci Chrystusa. Stąd też Biały (reformowany protestant) do badania swoich pacjentów używa światła Biblii, które obnaża naturalny stan człowieka. Oczywiście Biały może również włączyć światło doświadczenia, zawsze jednak podkreśla, że to światło pochodzi przede wszystkim od światła Biblii. Może też odwoływać się do rozumu, historii, ale tylko na tyle, na ile będą one postrzegane w świetle Biblii. Nie szuka jednak żadnego poparcia dla biblijnego nauczania w doświadczeniu, rozumie, czy historii - poddaje raczej wszystkie te rzeczy działaniu biblijnego światła. Dla niego Biblia - i w związku z tym Bóg Biblii - przypominają słońce, od którego pochodzi światło lamp olejnych, gazowych i elektrycznych".

- Cornelius Van Til, Dlaczego wierzę w Boga?