piątek, 17 maja 2019

Życie po życiu po śmierci


Jako chrześcijanie niekiedy myślimy o zmartwychwstaniu jako po prostu o życiu po śmierci, lub jako o "pójściu do nieba". Jednak w biblijnym ujęciu oznaczało ono nowe życie w ciele w odnowionym przez Boga świecie. Oznaczało ono życie po życiu po śmierci.

Czy istnieje życie po śmierci? Oczywiście. Zbawieni udają się do nieba, zaś potępieni do piekła. Jest to jednak stan tymczasowy, przejściowy. Zbawieni oczekują na chwalebne zmartwychwstanie ciał, na życie z Bogiem na Nowej Ziemi i w Nowym Niebie zstępującym na ziemię. Zaś potępieni oraz piekło zostaną wrzuceni na wieczność do jeziora ognistego (Obj 20:4-8). 

Dusze zbawionych w niebie "oczekują" na zmartwychwstanie ciał. Dlatego zmartwychwstanie oznacza życie po życiu. Oznacza życie na nowej ziemi (i w Nowym Jeruzalem zstępującym z nieba) po życiu w niebie. Ciało, które otrzymamy nie będzie identyczne z tym ciałem. Owszem, będzie je przypominało na tyle, że się poznamy, choć może niekoniecznie od razu, jak widzimy na przykładzie zmartwychwstałego Jezusa. Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu było prawdziwym ciałem, lecz ciałem uwielbionego człowieka, nieskażonego człowieka. Dlatego świadkowie zmartwychwstania nie od razu Go poznali. Kiedy Jezus ukazał się uczniom w uwielbionym ciele, to był ten krótki moment, gdy mogli doświadczać chwały zmartwychwstania na ziemi, chwały uwielbionego ciała, jakie otrzymamy za przykładem "pierworodnego spośród umarłych" (Kol 1:18).