czwartek, 6 czerwca 2019

Do wychowywania w sprawiedliwości – tematyczny przewodnik w biblijnym instruowaniu dzieci

Autor: Pam Forster 

Tytuł: Do wychowywania w sprawiedliwości – tematyczny przewodnik w biblijnym instruowaniu dzieci 

Oprawa: miękka 
Przekład: Agnieszka Mazurek 
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski 
Stron: 390 
Tytuł oryginału: For Instruction In Righteousness 
ISBN 978-83-951048-1-7 
Translation Copyright © Wydawnictwo Trinity, 2019 

SPIS TREŚCI: 
Wstęp 5 
Jak posługiwać się tą książką 7 

Grzechy dumnego serca 
Pycha 33 
Zaślepienie na własny grzech 48 
Usprawiedliwianie się 54 
Hipokryzja 57 
Upór · Samowola 64 
Nieposłuszeństwo 68 
Bunt 78 
Szyderca 85 
Spory 93 
Swarliwa kobieta 104 
Próżność 111 
Osądzanie innych 116 
Chciwość · Ufność pokładana w bogactwach 122 

Grzechy niezadowolenia 
Narzekanie · Niewdzięczność 131 
Egoizm · Chciwość · „Najpierw ja!” 139 
Zawiść · Zazdrość 149 
Pożądliwość 155 
Kradzież 160 
Zasady dla pożyczających 164 


Grzechy niewiary 
Podatność na wpływy · Niezdecydowanie 171 
Łatwe zniechęcanie się · Poddawanie się 182 
Depresja 189 
Strach 198 
Zmartwienie · Niepokój 204 

Grzechy niezdyscyplinowanego życia 
Lenistwo 213 
Nieuczciwy pracownik 227 
Pośpiech 233 
Niecierpliwość · Nerwowość 239 
Gniew 244 
Obżarstwo · Poszukiwanie przyjemności 251 
Niemoralność · Grzech natury seksualnej 255 
Grzeszny styl życia 264 
Nieskromność 269 
Marnotrawstwo · Ekstrawagancja · 
Beztroska 273 
Pijaństwo 277 

Grzechy języka 
Kłamstwo · Oszustwo · Nieuczciwość 283 
Fałszywy świadek 292 
Plotka · Oszczerstwo 295 
Wścibstwo · Intryga 303 
Głupia, nieczysta mowa 306 
Pochlebstwo 310 

Grzechy niemiłującego serca 
Nienawiść 317 
Zawziętość 322 
Bicie, kopanie, uderzanie itp. 327 
Zemsta 332 
Okrucieństwo · Znęcanie się 337 
Niemiła mowa 346 
Niewrażliwość · Brak współczucia 353 

Grzechy w relacjach 
Złe przyjaźnie 363 
Złe maniery 373 
Dokuczanie · Złośliwość 379

Porównanie posłuszeństwa i nieposłuszeństwa 
Głupota, a mądrość 383 
Bezbożność, a sprawiedliwość 386 


Ze wstępu: Ta książka nie powstała dlatego, że jesteśmy ekspertami, ale dlatego, że brakuje nam mądrości. Nasze dzieci nie są doskonałe, ale dziedziczą naszą grzeszną naturę. Dlatego potrzebowaliśmy takiej książki! Wychowywanie dzieci jest doświadczeniem uczącym pokory; każde nowe dziecko ujawnia więcej moich słabości, więcej moich braków, większą potrzebę zdania się na suwerennego Boga w celu uzyskania siły i prowadzenia. Książkę napisaliśmy wspólnie, by stosować ją w naszej rodzinie. Jest rezultatem naszej modlitwy o Bożą mądrość, „Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?” (1 Krl 3:9) Nie jestem rodzinnym doradcą; jestem po prostu matką. Nie jestem nauczycielką Biblii; jestem osobą wierzącą, studiującą Biblię jako przewodnik dla mojego życia. Zawartość tej książki jest zapisem moich wniosków z tego studiowania. Boże Słowo odpowiada na nasze pytania. Nie robi tego dr Spock, ani psychologowie, ani politycy. Gdy przyjrzymy się naszemu społeczeństwu, wyraźnie dostrzeżemy, że odpowiedzi ludzi odseparowanych od Bożego prawa prowadzą jedynie do chaosu, destrukcji i piekła. 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:

Książkę w cenie 29,90 PLN można zamówić robiąc przelew na konto:

Trinity
ul. Pszenna 145M
80-297 Banino
Numer konta: 14 1240 1242 1111 0010 7718 5719

Proszę doliczyć koszt wysyłki. 

Zamawiając 1 egzemplarz – koszt wysyłki wynosi 9 zł. 
Zamawiając 2-3 egzemplarze – 15 zł 
Zamawiając 4-5 egzemplarzy – 20 zł