piątek, 7 czerwca 2019

Punkt widzenia

Nasz punkt widzenia powinien być punktem widzenia Słowa Bożego (Pisma Świętego).