wtorek, 25 czerwca 2019

Każde istotne wydarzenie w Biblii jest wydarzeniem trynitarnym

Każde istotne wydarzenie, o którym mówi Pismo Święte jest wydarzeniem trynitarnym, co oznacza, że są w nie zaangażowane wszystkie Trzy Osoby Trójcy Świętej. 

1. Co świętujemy podczas Bożego Narodzenia? Ojciec posyła Syna, który w mocy Ducha Świętego jest poczęty w łonie kobiety. Wcielenie Syna jest dziełem Trójcy. 

2. Co świętujemy podczas Wielkanocy? Ojciec wzbudził Syna w mocy Ducha. Wielkanoc jest więc trynitarna. 

3. Co świętujemy podczas Zesłania Ducha Świętego? Ojciec posyła Ducha na Kościół poprzez Syna. Pięćdziesiątnica jest dziełem Trójcy. 

4. W stworzenie świata były zaangażowane wszystkie Trzy Osoby Trójcy Świętej. Ojciec powołał świat do istnienia poprzez Odwieczne Słowo (Syna), zaś Duch unosił się nad powierzchnią wód i porządkował nieład. 

5. Zbawienie jest dziełem Trójcy. Ojciec wybrał nas przed założeniem świata. Syn umarł za nas. Duch Święty wprowadza w nasze życie błogosławieństwo krzyża, ożywia nas, uświęca i zachowuje. 

6. Modlimy się do Ojca, poprzez Syna w Duchu Świętym. Nie oznacza to, że nie modlimy się też do Syna i Ducha. W Biblii mamy cześć oddawaną Synowi, modlitwy do Syna, pokłon wobec Syna. Modlitwa jest trynitarna. 

7. Chrzest. Ojciec wszczepia nas w ciało Chrystusa mocą Ducha. Woda jest narzędziem Bożego działania w chrzcie, niczym kielnia jest narzędziem pracy murarza lub strzykawka jest narzędziem pracy pielęgniarki. 

8. Wieczerza Pańska. Ojciec zaprasza nas na sakramentalną ucztę. Syn posila nas chlebem i winem, które w mocy Ducha stają się duchowym pokarmem ciała i krwi Pańskiej. Komunia jest wydarzeniem trynitarnym. 

9. Świat jest miejscem trynitarnym. Drzewa, góry, kwiaty, zwierzęta - piękno różnorodności w Bożym świecie, a jednocześnie mówimy o jedności przyrody. Słońce i księżyc, noc i dzień - różne, a jednak część jednej rzeczywistości. Wszystko w stworzeniu nosi na sobie ślad Stwórcy - jednego Boga będącego Wspólnotą Trzech Osób.

10. Człowiek jest obrazem Trójcy: "jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich" (Rdz 1:27). Łącząc się duchowo i fizycznie w przymierzu małżeńskim mężczyzna oraz kobieta stają się jednym ciałem. 

11. Kościół jest obrazem Trójcy: jedno i wielu. Piękno różnorodności, a jednocześnie jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. 

Jako chrześcijaninie powinniśmy widzieć te zależności i powiązania. Chrześcijanie są istotami trynitarnymi. Nie można być chrześcijaninem bez wiary w Boga w Trójcy Jedynego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie ma innego Boga prócz Ojca, Syna i Ducha. Bóg jest jeden (2 Mj 20:3). Nie ma żadnej innej religii, która wyznaje Boga w Trójcy Jedynego. Są religie wyznające ścisły monoteizm, a więc wiarę w jednoosobowego boga (np. islam, judaizm), ale chrześcijan wyznaje: chwała Ojcu, Synowi i Duchowi.