sobota, 29 czerwca 2019

Drzewo poznasz po owocach, nie liściach

- Jonathan Edwards, Wybór pism

"Pobożność nie polega na tym, że mamy serce, które pragnie pełnić wolę Bożą, lecz serce, które ją pełni". 

"Obłudnicy są w stanie o wiele łatwiej zdobyć się na to, by mówić jak święci, niżby postępować tak, jak oni". 

"Chrystus, który wiedział najlepiej, jak pouczyć nas w kwestii oceniania innych, powtarzał i wpajał słuchającym, że poznajemy ludzi po owocach: "Po ich owocach poznacie ich" (Mt 7:6). Podobnie w Ewangelii św. Łukasza 6:44: "Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu". Chrystus nie mówi nigdzie: "Poznacie drzewo po liściach lub kwiatach" ani "Poznacie ludzi po tym, co mówią", ani też: "Poznacie ich po tym, że ciekawie opowiadają o swoich przeżyciach". Nie zapewnia, że poznamy ludzi po sposobie i stylu wyrażania się, po ładunku emocjonalnym ich wypowiedzi, po swobodnym tonie albo umiejętności zwrócenia na siebie uwagi przez elokwencję, po łzach i wzruszających pozach albo po sympatii, którą wzbudzają w sercach słuchaczy. Lecz: "po owocach poznacie ich". 

"Pobożność jest niczym światło, które świeci w duszy i Chrystus poleca, by światło to nie świeciło wyłącznie wewnątrz, lecz także na zewnątrz, przed ludźmi, aby mogli je widzieć. Jak może się to dokonać? Przez nasze dobre uczynki. Chrystus nie mówi, że ludzie będą chwalić Ojca naszego, który jest w niebie, gdy usłyszą nasze dobre słowa, ciekawe opowieści lub emocjonalne wypowiedzi, lecz wtedy, gdy zobaczą nasze dobre uczynki".