czwartek, 25 lipca 2019

15 porad jak zwyciężać z pokusą oglądania pornografii i masturbacji

Pornografia i masturbacja są grzechem z powodu grzesznej pożądliwości, utrwalanego egoizmu, niszczenia Bożego daru seksualności, przedmiotowego traktowania człowieka i kłamstwa, które jest w nie wpisane (sytości, szczęścia, satysfakcji). W Bożym projekcie stworzenia seks jest darem przeznaczonym dla dwojga osób - kobiety i mężczyzny, złączonych ze sobą miłosnym przymierzem małżeńskim. Nie dla jednej osoby. Nie dla trzech. Nie dla czterech. Jest bowiem obrazem miłosnej pasji Boga wobec jednej Oblubienicy - Kościoła (Księga Pieśni nad Pieśniami). 

Po zamieszczonym przeze mnie ogłoszeniu o modlitwie i wsparciu wobec osób, które mają problem z niechcianą pornografią i masturbacją otrzymałem parę maili. Schemat działania pokusy, upadku w grzech i poczucia winy jest dość podobny. Dlatego chciałbym podzielić się z wami 15 radami, jak prowadzić zwycięskie życie, wolne od pornografii i masturbacji. Mam nadzieję, że część z nich uznacie za pomocne. 

1. Kochaj Jezusa bardziej niż grzech. Bądź zimny lub gorący, nie letni (Obj 3:16). Mając coraz większą pasję dla Chrystusa doświadczysz, że grzech będzie stawał się coraz mniej atrakcyjny. Pomyśl o różnicy między słońcem, a światełkiem odblaskowym.

2. Miej nawyk codziennego czytania Biblii i modlitwy. Nie pozwól, by grzech trzymał cię z dala od Bożego Słowa. Pozwól, by to Boże Słowo trzymało cię z dala od grzechu. Prowadź zdyscyplinowane życie

3. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, szukaj żony/męża. Jeśli studiujesz i nie masz pracy, przynajmniej będziesz wiedział, w którym kierunku powinieneś podążać: ku małżeństwu. W tym celu inwestuj w swoje wykształcenie, umiejętności, abyś miał pracę i utrzymanie dla rodziny. Inwestuj w swój charakter i siłę woli, abyś był odpowiedzialnym, wiernym małżonkiem i rodzicem. 

"A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża". (1 List do Koryntian 7:1-2)

4. Bądź zaangażowany we wspólnotę kościoła. Nie bądź bezczynny. Źródłem wielu pokus jest nuda, bezczynność (np. grzech seksualny Dawida). Miej odpowiedzialności w swojej wspólnocie, angażuj się w nie szczerze i z pasją. 

5. Pamiętaj o zasadzie drugiego spojrzenia. O ile nie masz wpływu na widok pięknych kobiet, które mijasz przed sobą, lub oglądasz na ekranie, to masz wpływ na to, co z tym zrobisz. Jeśli wiesz, że spotkałeś się z obrazem, który wywołuje u ciebie grzeszną pożądliwość - unikaj drugiego (i kolejnego) spojrzenia. Chroń oczy. One są drzwiami do serca. 

A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. (Ew. Mateusza 5:28)

Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.
(Ks. Hioba 31:1)

6. Bądź odpowiedzialny przed dojrzałym chrześcijaninem, który w dowolnym momencie będzie mógł cię zapytać o postępy w tej dziedzinie lub miałby dostęp do historii twojego komputera. Bądźcie wzajemnie przed sobą odpowiedzialni. 

7. Miej przyjaciół, z którymi będziesz aktywnie i pożytecznie spędzał czas. Samotność, odosobnienie sprzyja pokusom. 

8. Nie upijaj się alkoholem. Pijaństwo prowadzi do braku samokontroli i rozwiązłości. 

9. Jeśli jesteś żonaty, bądź wdzięczny za swoją żonę. Nie porównuj jej z innymi kobietami. Ciesz się jej wdziękami, urodą, zabiegaj o nią i ofiaruj jej siebie. Jest dla ciebie darem i błogosławieństwem. Jeśli umiesz docenić i cieszyć się Mercedesem, wówczas atrakcyjność Fiata nie będzie dla ciebie tak pociągająca. 

Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością! (Ks. Przysłów 5:18-19)

"Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej". (1 List do Koryntian 7:4-5).

10. Jeśli masturbacja i pornografia są twoim uzależnieniem, traktuj każdy dzień w czystości jako dzień zwycięskiej bitwy, które składają się na zwycięstwo w wojnie. Jeśli zgrzeszysz, wyznaj to Bogu, a każdy grzech traktuj jako upadek, z którym przyjdź do Boga. On cię przyjmie i przebaczy tyle razy, ilekroć wyznasz grzech i powstaniesz. Pamiętaj, że masz po swojej stronie mocnego, świętego, łaskawego Boga, a pokusy, których doświadczasz są również udziałem innych chrześcijan. 

Jednak nie traktuj Bożej łaski, jako przyzwolenia na grzech. W istocie łaska wzywa nas, abyśmy żyli wstrzemięźliwie i w czystości. Jesteś sługą tego, komu służysz. 

"Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli". (List do Tytusa 2:11-12).

11. Pomyśl o konsekwencjach doczesnych oraz wiecznych. Bóg używa zarówno zachęt, jak i ostrzeżeń, abyśmy trwali w wierze i wydawali jej owoce. Pismo wskazuje na wiele konsekwencji rozwiązłości zarówno w tym życiu (rozbite rodziny, świadectwo wobec dzieci itp.), jak i przyszłym (1 Kor 6:9-10). Pamiętaj, że cielesne pokusy walczą przeciwko twojej duszy. 

"Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy". (1 List Piotra 2:11)

Uczestniczysz w duchowej bitwie. Nie idź na nią ze ściągniętymi majtkami.

12. Bądź transparentny. Historia przeglądanych przez ciebie stron powinna być dla informatyka naprawiającego twój laptop lub smartfon świadectwem twojej wiary, a nie świadectwem drugiego, mniej chlubnego życia. 

13. Pornografia i masturbacja niszczą radość seksu. W istocie to imitacja seksu, niczym cieszenie się widokiem pięknych gór przez brudną szybę samochodu. Nie ograbiaj się z Bożych darów. Czekaj na żonę/męża, aby wasza radość ze wzajemnego oddania była pełna. Nie pozbawiaj swojego przyszłego małżonka radości cieszenia się bliskością z osobą czystą i świętą. Zachowaj swoje ciało w czystości dla niego/dla niej.

14. Uciekaj od pokusy. Józef nie wdawał się w "niewinny" flirt z żoną Potyfara. Jego reakcją było napomnienie i ucieczka (1 Mj 39:11-12). Ucieczka od grzechu nie jest formą tchórzostwa, lecz mądrości. Głupotą jest podążanie ku domowi cudzołożnicy (Prz 7:2-11). Głupotą jest klikanie reklam, których nie znasz. Głupotą jest wchodzenie na strony erotyczne, by "tylko sobie popatrzeć". Głupotą jest trzymanie materiałów pornograficznych. Głupotą jest utrwalanie grzesznej pożądliwości. 

15. Chroń swoją reputację, charakter, siłę i męskość. Nie oddawaj swojej siły wraz z tysiącami innych mężczyzn rozwiązłym kobietom na ekranie komputera. Oglądanie pornografii i masturbacja to wstydliwy grzech. Jednak Jezus na krzyżu wziął na siebie zarówno nasz grzech, jak i nasz wstyd. Przyjdź do Niego z wiarą. Kochaj Jezusa bardziej niż grzech. Szczególnie własny.