wtorek, 10 września 2019

Niewiara wyznawcy

"Biblia mówi, że jeśli Chrystus zmartwychwstał, to my mamy działać zgodnie z tym faktem w naszym życiu z dnia na dzień. Waga tego wydarzenia nie należy tylko do przeszłej historii. Biblijnie wierzący chrześcijanin powie więc: „Dobrze, ja wierzę w to!” Materialista powie: „Ja w to nie wierzę!” i pozostaje w niewierze. Ale co powiemy o człowieku, który powie: „Wierzę w to, naprawdę wierzę”, a potem nie działa zgodnie z tą wiarą w swoim codziennym życiu? Mam na to odpowiednie słowo: nazywam to niewiarą".

- Francis Schaeffer