sobota, 7 września 2019

Teologia i filozofia - recenzja

"Teologia i filozofia" Wydawnictwa Vocatio to ważna i potrzebna na polskim rynku wydawniczym pozycja systematyzująca wiedzę z powyższych dziedzin. Pisana jest w formie tabel taksonomicznych, zestawień, które w klarowny, przejrzysty sposób porównują poszczególne nurty teologiczne, filozoficzne. 

I tak znajdziemy tu:
- 129 tablic taksonomicznych nt. natury Boga, kanonu Pisma Świętego, rozwoju koncepcji chrystologicznych, antropologii, metod teologii, sakramentów, eschatologii, soteriologii, darów Ducha Świętego itd. (M. James Sawyer)
- Tablice nauki i teologii chrześcijańskiej (H. Wayne House), a więc koncepcje ze sfery teologii systematycznej, ich genealogię i klasyfikację,
- Systemy filozoficzne i filozofowie (Milton D. Hunnex) ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla chrześcijaństwa
- Tablice kultów, sekt i ruchów religijnych (H. Wayne House) np. Mormonów, świadków Jehowy, New Age itp. Porównanie ich przekonań z chrześcijaństwem i Ewangelią. 
- Apologetyka i dowody na rzecz chrześcijaństwa (H. Wayne House, Joseph M. Holden), a więc obrona głównych prawd wiary oraz ich relacja wobec innych religii, światopoglądów. 

Wartość książki wynika m.in. z faktu, że każdy dział jest utworzony przez specjalistę w danej dziedzinie. Jest to więc praca zbiorowa, co czyni niniejszą pozycję wartościowym kompendium wiedzy na temat tak fascynującej dziedziny jak Bóg i Jego objawienie. 

Książka to swoista mapa po ideach, mapa czytelna, klarowna i ogromnie pomocna. Jest to narzędzie szczególnie pomocne dla osób, które zaczynają przygodę z teologią i w gąszczu różnych perspektyw, spojrzeń chcą poukładać sobie wiedzę. Metoda autorów jest raczej opisowa, niż wartościująca, co pozwoli trafić do szerszej rzeszy czytelników. 

Mimo, iż książka w formie porównawczych tabel ukazuje ogóle struktury poszczególnych nurtów, to oczywiście nie rości sobie prawa do wyczerpującej, szczegółowej treści. Tu czytelnik musi wykonać własną pracę. Definicje słownikowe poszczególnych pojęć są klarowne, lecz zwięzłe. Owszem, tablice i wykresy w wielu miejscach upraszczają pewne zagadnienia, musimy bowiem pamiętać, że jest uproszczoną formą porównawczą. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy badacze mogliby dokonać nieco innych zestawień, a linię podziału, rozróżnień postawić w nieco innym miejscu. 

W języku polskim można znaleźć niektóre tablice taksonomiczne wydane oddzielnie. Próżno jednak szukać dzieła, które mogłoby konkurować w powyższym pod względem bogactwa zawartych informacji. Niniejsza praca jest podręcznikiem, co oznacza, że nie należy jej czytać "od A do Z". Raczej powinniśmy odszukać interesujące nas zagadnienia i poświęcić czas na ich analizę porównawczą. Celem oczywiście nie jest uczenie się poruszonych zagadnień na pamięć, lecz zachęta do twórczej postawy, a nawet niezgody z niektórymi porównaniami. Książka, definicje i tabele są ogromną pomocą w osobistym procesie poznawania teologii. 

Serdecznie polecam pozycję wszystkim czytelnikom Biblii, studentom teologii, pastorom i w zasadzie wszystkim, którzy chcą pogłębić lub usystematyzować wiedzę biblijną i teologiczną. Książka Wydawnictwa Vocatio to prawdziwa skarbnica wiedzy. Można ją zamówić TUTAJ na stronie wydawnictwa.


Opis:
Teologia i filozofia
Chrześcijańskie tablice encyklopedyczne Tom II
Prymasowska Seria Biblijna

Autor: M. James Sawyer, H. Wayne House, Milton D. Hunnex, i in.
Data i miejsce wydania: Warszawa 2008
Tytuł oryginału: Taxonomic Charts of Theology Biblical Studies Charts of Christian Theology Doctrine Chronological and Thematic Charts of Philosophies Philosophers Charts of Cults, Sects Religious Movements Charts of Apologetics and Christian Evidences
Format:168 x 235 mm
Oprawa: twarda, szyta, z kapitałką
Liczba stron: 864
Waga:1,588 kg
Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO
ISBN: 978-83-7492-045-2