poniedziałek, 28 października 2019

Protestantyzm i katolicyzm - podobieństwa i różnice - mp3

Kazanie z Niedzieli Reformacji