sobota, 26 października 2019

Liturgia i pedagogika

Liturgia nabożeństwa ma m.in. wymiar teologiczny i pedagogiczny. Oznajmia kim jest Bóg, którego czcisz. Uczy prawdy lub nieprawdy o Nim.