sobota, 5 października 2019

Uczestnicząc w Komunii jesteś misjonarzem

"Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie". - 1 list do Koryntian 11:26

Przystępując do Stołu wyznajemy i zwiastujemy śmierć Pańską. 

Nie musimy jej ogłaszać w poprawny sposób w salce katechetycznej, aby przystąpić do Wieczerzy. Ogłaszamy ją przy Stole Pańskim. Kiedy jemy i pijemy podczas Komunii ogłaszamy, że Jezus umarł za nas i za grzechy świata. Składamy w ten sposób wyznanie naszej wiary. Robimy to co tydzień nie tylko podczas wspólnie wypowiadanego Credo Apostolskiego, ale i przy Stole. 

I ten cotygodniowy rytm uczy nas jak ma wyglądać nasze życie w tygodniu, jak mamy mówić o krzyżu naszym życiem: jak sobie przebaczamy w rodzinie, jak się do siebie zwracamy, jak sobie służymy przy posiłkach, jak nosimy swoje ciężary i brzemiona.