poniedziałek, 2 grudnia 2019

Autoryzowana twarz Jezusa

Gdzie znajdziemy prawdziwą, autoryzowaną przez Boga twarz Jezusa? Po pierwsze, w pięknie i chwale Ewangelii. Po drugie, w naszym bliźnim, który jest Bożą ikoną, Bożym obrazem na ziemi. 

Nie kierujmy się do obrazów malowanych przez ludzi odwracając się od żywych obrazów namalowanych przez Boga obok nas. 

Nie kierujmy się do obrazów Chrystusa milczącego odwracając się od obrazu Chrystusa przemawiającego z mocą w Piśmie Świętym. 

Bóg w Piśmie nie powiedział nam, aby unikać portretów Jezusa. Powiedział nam, jak je malować. Portret Jezusa malujmy słowami używając palety Ewangelii. Jednocześnie ukazujmy jej moc i rzeczywistość naszym życiem.