wtorek, 24 grudnia 2019

Boże Narodzenie i siedem rzeczy, które Bóg kocha robić

Oto siedem rzeczy, które Bóg kocha robić (nie wyczerpują one całej listy) i sam opowiedział nam o tym w biblijnej historii Bożego Narodzenia:

1. Bóg jest Bogiem, który kocha dawać. Dał nam Swojego Syna, dał nam życie, nowy początek i zbawienie przez wiarę w Chrystusa. Dał nam ciało, muzykę, zapachy mandarynek i cynamonu, zachód słońca, smaki wina, górskie widoki, źródlaną wodę... Każdy dobry dar zstępuje od Ojca światłości. 

2. Bóg jest Bogiem, który kocha przesadzać. Daje nam więcej niż potrzebujemy, ponieważ chce nam dać nie tylko życie, lecz życie w obfitości. Dlatego dał nam to co najcenniejsze, Swojego Syna. Nie tylko zaopatruje nas w jedzenie, schronienie i odzież potrzebne do przeżycia. Przynosi nam rzeczy, prezenty, do których potrzebujemy więcej niż jedną szafę. 

3. Bóg jest Bogiem, który kocha zaskakiwać. Boże Narodzenie to historia nieustających niespodzianek i zaskakujących wieści: dla Marii, Józefa, pasterzy, mędrców... Bóg lubi niespodzianki, lubi działać w zaskakujący sposób i lubi, gdy robimy wielkie oczy w geście zadziwienia. 

4. Bóg jest Bogiem, który kocha służyć poprzez uniżenie. Dlatego stał się zarodkiem, niemowlęciem, którego Maria nosiła Boga w swoim łonie, a następnie na rękach. Bóg spoglądał na człowieka ku górze z poziomu leżącego dziecka. Gdy Jezus dorósł umywał uczniom nogi, odwiedzał domy grzeszników, dostarczył wino na wesele, chleby i ryby głodnym. 

5. Bóg jest Bogiem, który kocha przychodzić do tego, wzgardzone, pominięte, słabe. Dlatego przed mędrcami spośród narodów przychodzi najpierw z radosną nowiną do pogardzanych pasterzy. Bóg czyni centrum świata liche, małe Betlejem, na miejsce zamieszkania Syna Bożego wybiera miasto Nazaret, a na rodziców Swojego Syna wybiera ubogą parę. 

6. Bóg jest Bogiem, który kocha przebaczać. Dlatego posłał Swego Syna, którzy narodził się, aby zbawił lud swój od grzechów jego. Jezus z radością przyjmował grzeszników i przebaczał grzesznikom. Jednym z Jego ulubionych widoków jest skruszone serce, pełne żalu za grzech, wdzięczności z powodu otrzymanego przebaczenia i gotowości do przebaczania innym. 

7. Bóg jest Bogiem, który kocha przynosić radość. Boże Narodzenie oznajmia, że Bóg przyszedł nie tylko dla naszego zbawienia. Oznajmia również radość, z którą przychodzi i którą przynosi zasmuconym, utrapionym. Wezwanie aniołów do pasterzy do wezwanie do radości. Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Jeśli trapi cię przeszłość, niezaleczone rany, poczucie winy, pamiętaj, że narodził się tobie Zbawiciel. Bóg wraz z Nim przynosi ci prawdziwą i trwałą radość. 

Skoro Bóg kocha czynić te rzeczy, a ty jesteś uczniem Chrystusa - naśladuj Go! Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Bóg się rodzi! Moce truchleją!