poniedziałek, 23 grudnia 2019

Debata nad literką "a"?

Niektórzy chrześcijanie uważają polemiki z błędami liberalizmu, fundamentalizmu, legalizmu za "bicie piany" i "czepianie się słów", tak jakby debata o ateizmie i teizmie była jedynie dyskusją nad literą „a”. 

Elementem służby Jezusa i apostołów Piotra, Pawła było "przekonywanie", "rozprawianie", "argumentowanie", "ścieranie się" (Jn 5:39-47; Dz 17:17-19; 18:4; Dz 19:8; Dz 28:23; 1 Pt 3:15). Duża część listów apostolskich to rozprawianie się z błędami i grzechami obecnymi w... Kościele.