sobota, 28 grudnia 2019

Dlaczego potrzebujemy Wieczerzy Pańskiej?

Stół Pański jest zaproszeniem dla chrześcijan. Jednak możemy uciec od Wieczerzy Pańskiej twierdząc: nie jestem godzien Chrystusa. To prawda. Nie jesteś godzien Jezusa. Dlatego potrzebujesz przyjść do tego Stołu, by nasycić się tym, co On ci daje z łaski. Nie jesteś godzien Jezusa, dlatego potrzebujesz Stołu łaski od Jezusa. To nie jest Stół zasług. Tu Jezus karmi niegodnych i słabych.

Dość powszechne kłamstwo mówi, że w Wieczerzy Pańskiej Chrystus nie karmi nas w żaden specjalny sposób. Karmi nas w powszedni, zwykły sposób, niczym chlebem i winem przy kolacji. Nie ma tutaj żadnego duchowego posilenia. Jest tylko wspominanie, niczym spoglądanie na zdjęcie bliskiej osoby.

To nieprawda. W Wieczerzy Chrystusa daje nam duchowy pokarm i napój (1 Kor 10-11), dlatego musimy odpowiedzieć wiarą. Dary od Chrystusa powinniśmy przyjmować rękoma wiary i spożywać ustami wiary. Ale nie wiary w chleb. Nie wiary w wino. Lecz wiary w Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa.