poniedziałek, 9 grudnia 2019

Szacunek do Marii

Nie czcimy Marii, nadając jej imiona, o których nie wspomina Bóg w Piśmie Świętym i których sama by nie przyjęła. Maria jest służebnicą Pańską, błogosławioną, napełnioną łaską. Nie jest Królową Niebios, Współodkupicielką, Panią naszą, Pośredniczką naszą. Szacunek do Matki naszego Pana oznacza, że powinniśmy sprzeciwić i oburzyć się na degradowanie jej do roli bóstwa.