piątek, 24 stycznia 2020

Stół Pański bez bandy ochroniarzy

Aby dostać się do Stołu Pańskiego, nie musisz omijać bandy podejrzanych ochroniarzy z wykrywaczami metalu. Jeśli jesteś ochrzczony i nie podlegasz prawomocnej dyscyplinie Kościoła, to ten Stół i dary na nim są dla ciebie. Nie otrzymujesz chleba i wina za bycie dobrą osobą. Otrzymujesz chleb i wino, abyś mógł wyrosnąć na dobrą osobę. Nie jesteś mile widziany przy Stole z powodu tego, co uczyniłeś. Jesteś mile widziany z powodu tego, co Bóg w Swojej łasce uczynił dla ciebie.

Stół Pański to zaproszenie dla każdego. Dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, jest to zaproszenie do chrztu. Dla tych, którzy nie okazują skruchy, jest to zaproszenie do pokuty. Bariery tego Stołu nie znajdują się wokół niego, lecz w wewnątrz naszego grzesznego serca. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, po prostu pokutuj, żałuj za swoje grzechy i zaufaj Jezusowi, który przynosi radość zbawienia, przebaczenia i życia wiecznego w Jego imię.

Dla ochrzczonych i nawróconych jest to zaproszenie do wspólnoty ciała Jezusa, do wspólnej radości, dziękczynienia i posilenia w wierze. Dlatego bierz, jedz i ciesz się tym, co Chrystus ofiarował tobie.