poniedziałek, 24 lutego 2020

Mamy komunię czy jemy komunię?

Pismo mówi, że kielich błogosławieństwa, z którego pijemy podczas Komunii nie jest zwykłą pamiątką. Kiedy pijemy z kielicha - mamy społeczność z krwią Chrystusa (1 Kor 10:16). To samo Pismo mówi o chlebie, który łamiemy. Chleb jest społecznością, wspólnotą z ciałem Chrystusa, którym jesteśmy.

Przy Stole Pańskim mamy więc społeczność z ciałem Chrystusa, włączając w to jego głowę. Biblia nie naucza, że jemy Komunię, lecz, że mamy komunię, a więc wspólnotę. Komunia przy Stole jest przejawem jedności chrześcijan, radosną społecznością, sakramentalną ucztą Chrystusa z Jego Kościołem. 

Podczas Wieczerzy Pańskiej mamy jeden bochenek chleba, który jest łamany, rozdrobniony na małe kawałki, aby ci, którzy spożywają te rozdrobnione kawałki stali się jednym. Ciało Chrystusa zostało zniszczone, rozerwane przez gwoździe, aby jedność tych, którzy je przyjmują nie została rozerwana i zniszczona. Bóg poprzez ten chleb nas łączy i jednoczy. Coś jest rozerwane, złamane, aby za chwilę stało się całością, zjednoczone. Jezus oddał swoje ciało, abyśmy byli zjednoczeni jako członki Jego żywego ciała – Kościoła. Mówię "żywego", ponieważ ciało Jezusa nie jest martwe. Jezus zmartwychwstał i w zmartwychwstałym ciele odszedł do nieba. 

Zatem jedz i pij. Spożywając chleb i wino przy Stole Pańskim mamy komunię z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Oto Jego dary dla ciebie.