poniedziałek, 10 lutego 2020

Pod twoją obronę - wersja polityczna

Oto alternatywna wersja katolickiej modlitwy maryjnej "Pod Twoją obronę". 

W równym stopniu dotyczy boga-państwo w bałwochwalczym wydaniu wyznawców i polityków polskiego rządu, jak i boga-parlament-europejski w służalczym wydaniu wyznawców i polityków polskiej opozycji.

Pod Twoją obronę 
uciekamy się, 
święty boże-Parlamencie 

naszymi prośbami 
racz nie gardzić 
w potrzebach 
naszych, 

ale od wszelakiej 
wolności 
racz nas zawsze wybawiać, 
Rządzie chwalebny 
i błogosławiony. 

O Panie nasz, 
Orędowniku nasz, 
Pośredniku nasz, 
Pocieszycielu nasz. 

Z ideologią swoją nas pojednaj, 
Budżetowi swojemu nas polecaj, 
Za swoją władzę nas oddawaj.