wtorek, 31 marca 2020

"Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem"

Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to: Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. - Dz 26:27-29

"Czego chrześcijaństwo oczekuje w wymiarze politycznym od swoich wyznawców? Odpowiedź jest taka sama jak Pawła wobec Agryppy - powinniśmy pragnąć, aby nasi rządzący byli tacy jak my: ochrzczeni i posłuszni Słowu Bożemu. Powinniśmy dostrzec, że wszelki autorytet w niebie i na ziemi został dany Jezusowi, i że użył go jako podstawy polecenia dla nas, abyśmy czynili Jego uczniami ludzkie narody". 

Doug Wilson, Empires of Dirt, s. 122.