piątek, 17 kwietnia 2020

List Otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego

Jako Rada Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku wystosowaliśmy List Otwarty do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego ws. nowych restrykcji dotyczących zgromadzeń kościoła. Poniżej jego treść:

Szanowny Panie Premierze,

Chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność za trud i poświęcenie w niełatwej służbie, którą Pan pełni. Jednocześnie zapewniamy o nieustannej modlitwie o władze oraz mieszkańców naszego kraju – zgodnie z Bożym przykazaniem. Wierni naszych kościołów wspierają dotychczasowe wysiłki władz w celu zahamowania epidemii wirusa COVID-19. Doceniamy kroki, by zapewnić bezpieczeństwo całemu społeczeństwu.

Według Pisma Świętego to Bóg ustanowił władzę państwową, by ta stała na straży porządku i sprawiedliwości. Wszyscy więc jesteśmy zobowiązani do okazywania jej posłuszeństwa – ze względu na Boga. Jednocześnie Pismo Święte podkreśla, że zarówno władze państwowe, jak i kościół, posiadają oddzielne administracje i różny zakres kompetencji, które – choć w niektórych przypadkach nakładają się na siebie – jednak nigdy nie oznacza to oddania całej władzy i odpowiedzialności jednej na rzecz drugiej. I tak, żadna państwowa władza nie może zakazywać nabożeństw, decydować o wyborze starszych, nauczaniu kościoła, sposobie udzielania Komunii itp. Obecne posłuszeństwo kościołów restrykcjom wprowadzonym ze względu na epidemię nie oznacza więc oddania władzy przywódców kościoła na rzecz władz państwowych. Starsi kościoła mogą zgodzić się z restrykcjami narzuconymi przez państwo w przypadku, gdy te nie kłócą się z nakazami, które płyną ze Słowa Bożego.

Jednak obecne ograniczenia dotyczące nabożeństw (1 osoba na 15 metrów kwadratowych) w praktyczny sposób likwidują najważniejszy aspekt służby kościoła (szczególnie tych wspólnot, które dysponują budynkiem o mniejszej powierzchni): spotkanie wspólnoty wiernych z Chrystusem. Oznacza to, że lekarstwo może okazać się gorsze niż choroba. Nabożeństwo w Bożym świecie (dlatego, że do Boga należy cała ziemia i wszystko, co ją wypełnia) nie jest jedynie opcjonalnym dodatkiem – nieistotnym aspektem naszego życia. Wręcz odwrotnie. Kościół i jego zgromadzenie jest „filarem i podwaliną prawdy”, na którym wszystko się opiera. A w czasach szczególnego bólu i cierpienia, nabożeństwo kościoła wołającego do Boga o zmiłowanie i ratunek – jest tym bardziej nieodzowne. Likwidując nabożeństwa wiernych, rząd pozbawia się jednego z najważniejszych narzędzi walki z epidemią: wspólnotowego wołania Bożego ludu o Bożą łaskawość i umocnienie.

Ze względu na powyższe, jak i w świetle decyzji rządu o powolnym zmniejszaniu restrykcji w innych obszarach chcielibyśmy zaapelować o zmianę obecnych ograniczeń, które uniemożliwiają gromadzenie się na nabożeństwie i oddawanie czci Trójjedynemu Bogu, naszemu Zbawcy i Królowi.

Zapewniamy o dalszym wsparciu przed Bogiem w modlitwie.

Rada Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku