niedziela, 26 kwietnia 2020

W końcu przy Stole Pana!

Wprowadzenie do Wieczerzy Pańskiej z nabożeństwa z dn.26.04.2020.

Wierzę, że każdy z nas jest dzisiaj na tym miejscu, ponieważ jest głodny. Jesteśmy głodni Chrystusa, pokarmu od Niego, wspólnoty wokół Niego. Przychodzimy na nabożeństwo głodni. Przez sześć kolejnych niedziel mieliśmy transmisje nauczania lub namiastki nabożeństwa do 5 osób, zgodnie z restrykcjami rządu. Ale przez ten czas nie mieliśmy Komunii. Dlaczego? Ponieważ Wieczerza jest wspólnotą ciała Chrystusa. Jest posiłkiem kościoła, a nie 3,5 7 osób z kościoła. Wieczerza wyraża jedność, dlatego nie powinna być spożywana, gdy nie jest do niej zaproszony cały kościół. Wieczerza wyraża wspólnotę, dlatego powinna mieć miejsce, gdy gromadzimy się razem. Kiedy ciało Chrystusa nie może razem się spotkać i spożywać chleba i wina  - łączymy się we wspólnocie w poście od Komunii, w czekaniu na Komunię. 

Dziś znów mamy Komunię i sprawujemy ją z wielką radością! 

Dla Jezusa ucztowanie przy stole nie było tylko metaforą królestwa. Kiedy Jezus będąc na ziemi ogłosił nadejście królestwa, przyniósł również rzeczywistość tego królestwa przez ucztowanie, wspólnotę Stołu z grzesznikami. W przeciwieństwie do wielu teologów Pan Jezus nie przyszedł, aby głosić ideologii, promować idee albo nauczać moralnych sentencji. Chrześcijaństwo nie jest ideologią. Pan Jezus przyszedł nauczając o uczcie w Bożym królestwie i przyszedł, aby ucztować w Bożym królestwie. 

Teologia jest ważna, ale zbawienie nie jest w Biblii przyrównane do sali w seminarium lub wykładu. Jest przyrównane do uczty. Pan Jezus chodził po ziemi mówiąc o jedzeniu i piciu. I nie tylko mówił o jedzeniu i piciu, lecz jadł i pił. Był nazywany żarłokiem i pijakiem. Dlaczego? Ponieważ duża część Jego służby sprowadzała się do wspólnoty z grzesznikami wokół stołu, przy posiłku.

Czego nas to uczy nt. Wieczerzy Pańskiej. Że nie jest ona dodatkiem do służby kościoła. Jest ucztą całego kościoła ustanowioną przez Jezusa. Dziś Jezus gromadzi nas wokół tego Stołu dając nam posilenie ciałem i krwią, aby nasze ciała i nasza krew były nasycone nie tylko składnikami chleba i wina, lecz mocą Ducha Świętego, który działa i umacnia nas w tym posiłku. 

Dlatego bierzmy i jedzmy. Bierzmy i pijmy - wspólnie, z wiarą i z radością. Bóg jest dobry! Oto dary Chrystusa dla ciebie!