środa, 10 czerwca 2020

Komunia do ust czy na rękę?

Na kilku tablicach moich facebookowych przyjaciół z Kościoła Rzymskokatolickiego widzę wpisy i dylematy związane z pytaniem: czy dopuszczalne jest przyjmowanie Komunii na rękę?

Moja odpowiedź na ten dylemat brzmi: to zależy. Jeśli mówimy o jakimś dziwacznym rytuale kościoła, którego sposób obchodzenia szukamy w ludzkiej twórczości, a nie w Biblii - to w zasadzie chleb można podawać nawet łyżką na nos.

Jeśli natomiast chodzi o sprawowanie Komunii, którą ustanowił Pan Jezus, to sposób jej sprawowania mamy przejrzyście opisany w Piśmie Świętym. Co jest niejasnego w poniższych słowach?

"A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje" (Mt 26:20).

Pan Jezus wykonał trzy proste czynności:
1. Pobłogosławił chleb.
2. Łamał.
3. Dawał chleb uczniom (do rąk).
Żadnego podniesienia, żadnych słów przeistoczenia, żadnej zawiłej celebry. Co mieli zrobić uczniowie? Wziąć chleb, a następnie go zjeść. Nie mieli go adorować, klękać przed nim, całować itp.

Podobnie z winem:

"Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy" (Mt 26:21).

Bardzo prosty opis. Dla osób, które potrafią czytać/słuchać nie powinien stanowić żadnej trudności w zrozumieniu i naśladowaniu:
1. Chrystus podziękował za kielich.
2. Podał uczniom wino po tym, jak spożyli chleb. Nie podawał chleba i wina jednocześnie.
3. Dał wino *wszystkim* obecnym uczniom nakazując im pić. Nie wypił go sam. Nie zarezerwował go dla niektórych chrześcijan.

Zatem sprawować Komunię w wierności Pismu Świętemu oznacza naśladować Pana Jezusa w Jego prostych czynnościach i poleceniach. Nic skomplikowanego. Naprawdę. Jeśli masz z tym jakiś dylemat lub wymagasz czegoś, czego nie nakazał Jezus (np. klękanie, konieczność podania chleba do ust, wino tylko dla kapłanów lub Komunia dla 60% członków wspólnoty, którzy czują się godni), to tylko dlatego, że zwracasz się do jakiegoś dziwnego, innego źródła niż opis ustanowienia Komunii w Ewangeliach.

Po co wykrzywiać proste ścieżki Pańskie?