sobota, 6 czerwca 2020

Obie odpowiedzi są poprawne

"Z jakiego powodu Jerozolima i Juda poniosły tak sromotną klęskę w 587 r. przed Chr.? Ktoś mógłby podać wiele czynników: rozwój Babilonu do rangi imperium; wyjątkowość postaci króla Nebukadnesara (jego charakteru, taktyki wojennej itp.); wymarcie i zmniejszenie się wpływu rodu Dawidowego; duma, ślepota i głupota króla Hiskiasza (oraz poprzednich monarchów tej dynastii), gdy chwalił się swoim bogactwem emisariuszom babilońskim; głupota Sedekiasza pomimo ostrzeżeń Jeremiasza; grzechy ludzi, którzy sprowadzili na siebie Boży sąd. 

Ktoś jednak mógłby po prostu powiedzieć, że Bóg to uczynił. Która odpowiedź jest prawdziwsza? Obie są poprawne!

Z jakiego powodu Job tak strasznie cierpiał? I znowu, moglibyśmy podać wiele powodów: Sabejczycy, Chaldejczycy, którzy ich napadli, przyczyny naturalne, takie jak wicher, który zdmuchnął dom, zabijając dziesięcioro dzieci Joba; żałoba, choroby, na które cierpiał, zeskrobywanie własnej skóry, niczym popiół w popielniczce, dokuczliwa żona; fałszywe pocieszenie niewrażliwych i wyniosłych przyjaciół.

Ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko uczynił szatan. Ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko uczynił Bóg, bo przecież szatan nie zrobiłby kroku bez przyzwolenia Bożego. 

Która odpowiedź jest poprawna? Obie są równie poprawne". 

D.A. Carson, Skandal Jezusa