czwartek, 18 czerwca 2020

Nie mierz nieustannie temperatury

„Z chrześcijańską wspólnotą podobnie ma się rzecz jak z uświęceniem chrześcijan. Jest ono darem od Boga, do którego nie możemy rościć sobie żadnego prawa (...) Co nam wydaje się słabe i znikome, to u Boga może być wielkie i wspaniałe (...) Nie po to została nam dana przez Boga wspólnota chrześcijańska, abyśmy nieustannie mierzyli jej temperaturę”. 

- Dietrich Bonhoeffer