czwartek, 18 czerwca 2020

Przyjaciele i wrogowie

Nie powinniśmy próbować pogodzić ze sobą przyjaciół:
- Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności
- jabłoni i jabłek
- Słowa i sakramentów
- wiary i dobrych uczynków

Nie powinniśmy próbować pogodzić ze sobą śmiertelnych wrogów:
- Boga i diabła
- łaski i zasług
- Ewangelii i życia w grzechu
- Sakramentów i niewiary