sobota, 8 sierpnia 2020

Droga do ratunku cywilizacji

"Żadne polityczne czy gospodarcze poprawki nie uratują naszej cywilizacji, uratować nas może jedynie wewnętrzna odnowa - oczyszczenie serc i dusz. Tylko wtedy bowiem, gdy szukać zaczniemy królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wszystko inne zostanie nam dodane". 

Fulton J. Sheen, Marnotrawny świat