środa, 19 sierpnia 2020

Przyjdź szczerze do Stołu Pańskiego

W całej Biblii Bóg objawia się człowiekowi. Dla jednych jest to spotkanie z Bogiem na sąd np. Ananiasz i Safira, Korah, Uzza. Dla innych ku życiu i błogosławieństwu: Mojżesz, Abraham, Szaweł itd. 

Bóg spotka się z ludźmi również dziś. I jest to niesamowita rzecz, niesamowite błogosławieństwo, kiedy Bóg przychodzi i do nas. W jaki sposób przychodzi do nas? W sposób, który sam objawił, określił. Bóg powiedział, że jest obecny w Słowie Bożym i działa poprzez Słowo Boże. Bóg powiedział, że jest obecny w ustanowieniach Chrztu i Wieczerzy Pańskiej. I działa poprzez nie. 

Wieczerza Pańska jest więc spotkaniem z Bogiem, który jest miłością. Ale musimy pamiętać, że Wieczerza jest również wezwaniem dla każdego z nas, abyśmy porzucili stare życie, myślenie, porzucili grzech. Kiedy co tydzień mówię do zgromadzonych chrześcijan: "W imieniu Jezusa zapraszam Cię do Stołu", to teoretycznie możesz wziąć chleb i wino, a jednocześnie kochać grzech. Jako pastor mogę o tym nie wiedzieć. Może to ukryć również przed Kościołem. Wiesz o tym ty i Bóg. Ale przy Stole Pańskim powinniśmy sobie przypomnieć, że Boga nie oszukamy. Dlatego przyjdźmy do Niego szczerze. Porzuć grzech, nawróć się od niego. Jezus przy tym Stole cię do tego wzywa. Mówi: Nie potępiam cię. Ale za chwilę dodaje: Idź i więcej nie grzesz. 

Czyli w Komunii wokół Stołu są nam dane Boża łaska i Boża świętość. Boża łaska mówi: Możesz być bielszy niż śnieg. Tylko przynieś grzech Jezusowi. Boża świętość mówi: Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Przyjdź więc szczerze. Ananiasz i Safira doświadczyli Bożego Sądu, gdy chcieli oszukać apostołów. Ty zaś przyjdź do radości Jezusa z wierzącym sercem, które szczerze pragnie pełnić Jego wolę.