niedziela, 25 października 2020

Modlitwa o narodzonych i nienarodzonych

Modlitwa o nienarodzonych, ochronę życia, protestujących, policjantów, rządzących i Polskę. 

BOŻE STWORZENIE

Dobry Boże,

Dziękujemy, że jesteś dawcą życia. Ty utkałeś każdego z nas łonie matki, Ty określasz początek i koniec naszego życia. Dziękujemy, że uczyniłeś nas - wszystkich ludzi, zarówno narodzonych, jak i nienarodzonych - na swój obraz i podobieństwo. Dlatego nosimy na sobie wyjątkową godność, a życie każdego z nas ma znaczenie i sens nadane przez Ciebie; nawet jeśli naznaczone jest cierpieniem, chorobą lub przeciwnościami losu. Jednak również te rzeczy nie są Tobie obce. Twój Syn stał się jednym z nas i ukazał nam pełnię człowieczeństwa i świętość każdego nienarodzonego życia ludzkiego samemu stając się człowiekiem już w łonie matki.

O OCHRONĘ ŻYCIA NIENARODZONYCH

Dlatego dziękujemy Tobie za prawną ochronę życia nienarodzonych dzieci, także tych, które dotknięte zostały chorobą jeszcze w okresie prenatalnym. Również za nie umarłeś Panie Jezu, również i one są Twoimi stworzeniami, dlatego również one mają prawo do życia, miłości i opieki. 

Dziękujemy za Twoją odpowiedź na wiele naszych modlitw i całego Kościoła o ochronę życia nienarodzonych chorych ludzi, za wszystkich, którzy przyczynili się do tego: autorów Konstytucji naszego państwa, przedstawicieli Trybunału Konstytucynego, którzy strzegą jej zapisów, wszystkich, którzy przyczynili się, że ta sprawa stała się przedmiotem decyzji ustanowionych przez Ciebie władz.

O CHORE DZIECI I RODZICÓW

Dziś chcemy Ciebie prosić o dzieci dotknięte ciężką, nieuleczalną chorobą: zarówno nienarodzone, jak i narodzone, abyś niósł im wszelką ulgę, zapewniał bezpieczeństwo, troskę rodziców, lekarzy, ludzi dobrej woli. Ufamy Twojej ojcowskiej opiece, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo i nawet choroba może objawić Twoje wielkie dzieło w życiu tych, którzy przechodzą przez nią lub towarzyszą chorym dając im swoje życie, miłość, poświęcenie.

Modlimy się szczególnie o rodziców tych dzieci: mamy i ojców, byś niósł im nadzieję, cierpliwość, pokój, wytrwanie, radość i ufność w Twoją opatrzność i dobroć. Otocz ich ludźmi, którzy będą dla nich wsparciem i pociechą. Prowadź ich kroki do Chrystusa - dobrego Pasterza, który kocha wszystkie swoje owce. 

O PROTESTUJĄCYCH

Prosimy Ciebie, Ojcze o wszystkich protestujących obecnie na ulicach i domagających się prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Prosimy Cię o bezpieczeństwo dla wszystkich, ich zdrowie i życie. Prosimy Cię o wszelką pomyślność dla nich, ich rodzin, dzieci, i Twoje utrzymanie. Modlimy się o ich serca, aby Twoja miłość i światło je przemieniło i prowadziło pod krzyż Chrystusa z wyznaniem win i zaufaniem Tobie - nasz łaskawy Stwórco i Zbawicielu. Modlimy się, abyś Panie powstrzymał wszelką agresję, wulgarność, nienawiść do człowieka, dewastację mienia prywatnego lub publicznego. Prosimy Cię o sprawiedliwość wobec łamiących prawo. 

O POLICJANTÓW

Prosimy Cię o policjantów, o Twoją ochronę dla nich przed fizyczną agresją, o reakcje zgodne z prawem, które służbą bezpieczeństwu obywateli i porządkowi publicznemu. Wspomóż ich odwagą, siłą i roztropnością w reagowaniu na działania, które są łamaniem prawa. Błogosław ich rodziny i przełożonych. 

O POLSKĘ I RZĄDZĄCYCH

Tobie Ojcze, powierzamy naszą ziemską ojczyznę. Prosimy Cię o bojaźń przed Tobą w sercach rządzących, by pamiętali, że są sługami pod Twoim autorytetem i że zdadzą sprawę przed Tobą. Roświetl światło Ewangelii w naszym narodzie, w sercach naszych drogich rodaków. Ufamy, że jedynie Dobra Nowina ma moc zniszczyć mur nieprzyjaźni nie tylko między człowiekiem a Tobą, lecz również pomiędzy skłóconymi ludźmi. Ciebie Panie potrzebujemy, Ciebie błagamy o duchowe przebudzenie: w Twoim Kościele i w naszym narodzie, Ciebie czcimy nasz dobry Ojcze, Synu i Duchu Święty. AMEN.