poniedziałek, 2 listopada 2020

Reformacyjne Sola

Dzień Reformacji przypomina o chwalebnych prawdach, których naucza Pismo Święte i które wyznawał historyczny Kościół:

- SOLA SCRIPTURA - Biblia jest jedynym natchnionym, nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i praktyki życia. Nie zaś jednym z natchnionych, nieomylnych autorytetów.
- SOLA GRATIA - łaska Boża jest jedynym powodem zbawienia człowieka. Nie zaś jednym z niezbędnych jego elementów.
- SOLA FIDE - zbawienie jest Bożym darem, który przyjmujemy przez szczerą, ewangeliczną wiarę, nie zaś zapłatą za ludzkie starania, religijność i zasługi.
- SOLI DEO GLORIA - nasze modlitwy, nabożeństwa, uwielbienie powinny być skierowane wyłącznie do Boga w Trójcy Jedynego. Nie zaś do Boga i aniołów lub świętych na ziemi lub w niebie.
- SOLUS CHRISTUS - Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Nie zaś jednym z pośredników.