piątek, 27 listopada 2020

Wyzwolenie od podwójnego standardu

Jezus przynosi nam przebaczenie, ale i wyzwolenie od grzechu podwójnego standardu: pragnienia otrzymania przebaczenia na łagodnych warunkach i pragnienia zaostrzania tychże warunków z sercem pełnym pedantycznej sprawiedliwości wobec innych. 

Chcemy łatwo pożyczać od innych, ale z trudem pożyczać innym. Chcemy mieć dłonie otwarte na otrzymywanie i zaciśnięte pięści na dawanie. Chcemy, by inni nie pamiętali naszych uchybień, ale i jesteśmy pamiętliwi wobec uchybień innych.

Ewangelia ma moc uwolnienia od tych rzeczy. Przebaczaj tak, jak Jezus przebaczył tobie.