sobota, 13 lutego 2021

Bóg łączy mężczyznę i kobietę w małżeństwie

"Kiedy Pan Jezus nauczał na temat rozwodu, odniósł się do aktu stworzenia małżeństwa, o którym możemy przeczytać w początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju. Jezus nauczał, że Bóg łączy kobietę i mężczyznę w małżeństwie, a tego, co Bóg połączył, człowiek nie może rozłączać. Istnieje pokusa, aby stwierdzić, że w Księdze Rodzaju Bóg połączył tylko Adama i Ewę. Jednak takie podejście nie jest zgodne z nauczaniem Chrystusa, który podkreśla, że Adam i Ewa byli parą paradygmatyczną. Kiedy Bóg połączył ich w jedno ciało, łączył w tym momencie każdego mężczyznę i kobietę, którzy kiedykolwiek złączyli się cieleśnie w przymierzowym związku".

- Douglas Wilson, Reformowanie małżeństwa