sobota, 13 lutego 2021

Seksualne pokusy

"Żyjemy w upadłym świecie, czego konsekwencją jest to, że chrześcijanie często zmagają się z pokusami pożądania, wszeteczeństwa i cudzołóstwa. Biblia nie naucza, że chrześcijan takie pokusy zawsze ominą i nie wyrządzą im żadnej szkody dzięki jakiejś tajemniczej metodzie „zaufania Bogu”. Niestety dla wielu ludzi walka z seksualnym grzechem przypomina raczej wielką samotną bitwę niż „pozwolenie Bogu wkroczyć do akcji”. Biblia uczy, że tego rodzaju doświadczenia nie powinny być dla nas zaskoczeniem. Piotr mówi, że mamy „wstrzymywać się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy” (1 Pt 2:11). Paweł używa równie mocnego obrazu, kiedy twierdzi, że chrześcijanie muszą „umartwiać tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złe pożądliwości i chciwość, która jest bałwochwalstwem” (Kol 3:5).

- Douglas Wilson, Reformowanie małżeństwa