sobota, 27 marca 2021

Genealogia Jezusa

Jezus narodził się w linii, której częścią historii jest cudzołóstwo i morderstwo. Nasz Pan urodził się w narodzie i linii, która nie była wcale czysta i bezgrzeszna. Na listę przodków Swojego Syna Bóg wybrał nierządnice (Rachab), poganki (Rut), cudzołożników (Dawid), poligamistów (Lamech), rozpustników (Juda), bałwochwalców (Salomon). Genealogia Pana Jezusa to historia grzechu i ludzkich upadków. Nawet Izrael, do którego i z którego przyszedł Chrystus nie był jakimś super świętym narodem. 

Mimo to Bóg nie odsuwa się od grzechu. Wciela się w grzeszną genealogię, utożsamia się z grzesznikami, by wziąć grzechy grzeszników na siebie. Nie myślmy więc, że Chrystus wybrał najczystszą linię, najświętszy naród, najszlachetniejszy ród, najsilniejszego mężczyznę, najpiękniejszą kobietę, najchwalebniejsze miasto. Wręcz przeciwnie. Betlejem to zapomniana, licha mieścina (Mich 5:1), zaś o Nazaret miało bardzo złą reputację. Było miastem, o którym mówiło się: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? (Jn 1:46). 

Ale Syn Boży nie ominął nas z daleka, wmieszał się w grzeszną historię człowieka, nie brzydząc się nas. Uczynił to, aby wziąć nasz grzech na siebie, a nam zaś ofiarować przebaczenie i przyoblec w swoją świętość. "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą". - 2 Koryntian 5.21