sobota, 10 kwietnia 2021

Jedna z największych teologicznych różnic między kościołami

Główna różnica pomiędzy kościołami w obecnym czasie nie przebiega wokół takich kwestii jak: chrzest niemowląt, nieutracalność zbawienia, ewolucja/stworzenie, dary Ducha Świętego, znaczenie sakramentów itp. Główna różnica przebiega pomiędzy kościołami otwartymi a zamkniętymi. Mówiąc o kościele zamkniętym nie mam na myśli żadnej duchowej metafory. Mam na myśli dosłowne drzwi zamknięte na dosłowny klucz w każdą niedzielę.
  

Każdy chrześcijański kościół, choćby błądzący w pewnych drugorzędnych kwestiach, który jednak wspólnie śpiewa, głosi i słucha Słowa Bożego, sprawuje Wieczerzę Pańską, wspólnie się modli jest bliższy prawdy Bożego Słowa niż kościół z dbałością o teologiczną precyzyjność, który zdecydował się zamknąć drzwi przed ludźmi i przeniósł się do internetu. Lepiej być na nabożeństwie w kościele, z którym może różnisz się w pewnych kwestiach niż nie być na nabożeństwie wcale. Nabożeństwo lub brak nabożeństwa to jedna z największych teologicznych różnic. O wiele poważniejsza niż wymienione powyżej.