piątek, 9 kwietnia 2021

List do Ministra Zdrowia

Sz. P. Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia 
ul. Miodowa 15

Szanowny Panie Ministrze,


Chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność za trud i poświęcenie w niełatwej służbie, którą Pan pełni. Jednocześnie zapewniamy o nieustannej modlitwie o władze oraz mieszkańców naszego kraju – zgodnie z Bożym przykazaniem.

W pełni rozumiemy zagrożenie wynikające z choroby COVID-19 i potrzebę podjęcia środków ostrożności. Jednak obecne ograniczenia dotyczące nabożeństw (1 osoba na 20 metrów kwadratowych, a wcześniej na 15) w praktyczny sposób dotykają Bożego przykazania i najważniejszy aspekt służby kościoła: spotkanie wspólnoty wiernych z Chrystusem na nabożeństwie, za które odpowiadają przywódcy kościoła, nie zaś przywódcy państwa.

W związku z tym, prosimy o informację na temat źródła rzetelnych badań, statystyk, diagnoz medycznych itp., na podstawie których kościołom został narzucony limit jednej osoby na 20 metrów kwadratowych. W jaki sposób zbadano, że 10 metrów nie jest wystarczającym limitem, zaś 30 metrów zbyt przesadnym? Wielokrotnie słyszeliśmy, że wszelkie restrykcje są oparte na solidnych faktach naukowych. Będziemy wdzięczni za podanie źródeł informacji, na których opierają się Państwa decyzje dotyczące zakresu przestrzeni bezpieczeństwa w kościołach, gdyż pozbawiają one tysiące chrześcijan możliwości uczczenia Boga zgodnie z Jego przykazaniem: 

„I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (List do Hebrajczyków 10:25).

Zapewniamy o dalszym wsparciu przed Bogiem w modlitwie.

Rada Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku