sobota, 13 listopada 2021

Chleb i wino opowiadają historię

Chleb i wino podawane przez Jezusa podczas Wieczerzy Pańskiej opowiadają pewną historię.

Nie bez powodu zaczynamy od chleba. Chleb zwykle jemy przed wykonaniem pracy. Służy on nam jako posilenie przed naszymi obowiązkami. Dlatego chleb mamy na początku Wieczerzy.

Wino jest królewskim napojem odpoczynku. Dlatego pijemy po tym, gdy już zjemy chleb. W takiej kolejności Jezus podawał uczniom chleb i wino. Po czym rzekł: To czyńcie. Kolejność jest więc ważna.

Oznacza to, że najpierw Jezus dokonał dzieła. Wykonał pracę odkupienia, umarł na krzyżu za nasze winy. Następnie zaś zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca. Tę radość z dokonanego dzieła symbolizuje wino.

Zastosowanie dla nas i naszego codziennego życia jest proste. Zaczynajmy od chleba: od pracy, sumienności, wierności Bogu w tym, do czego nas powołał. Ale i nie zaniedbujmy odpoczynku i cieszenia się owocami pracy. To właśnie oznacza wino. Jedno i drugie jest ważne. Nie tylko powinniśmy pracować i odpoczywać, ale i robić to w tej kolejności. Nie zaczynamy dnia winem i nie kończymy chlebem.

Jezus dokonał dzieła, a następnie ujrzał światło radości i wrócił do chwały Ojca. Niech wspólne jedzenie i picie przy tym Stole przypomina nam o tym. Ale i o tym, że przez wiarę mamy współudział w dziele Jezusa.