poniedziałek, 17 stycznia 2022

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

Dziś w Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Judaizmu. To dobra okazja, by przypominać, że historia Kościoła i naszej wiary, a także teologia rozpoczyna się w Księdze Rodzaju, a nie w Ewangelii Mateusza, a naszymi starszymi braćmi w wierze nie są Żydzi jako tacy (którzy czcili cielca i odrzucili Mesjasza), lecz starożytni święci: Abel, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef... To ojcowie Kościoła i bohaterowie chrześcijańskiej wiary (Hbr 11).