piątek, 22 kwietnia 2022

10 tez o chorobach

Krótko o chorobach.


1. Choroba nie jest żadnym dobrem. Przed upadkiem nie było chorób. Po zmartwychwstaniu nie będzie chorób. Obecnie jednak chorujemy i nie jest to nic dobrego. Niekiedy choroba jest owocem lekkomyślnego ubierania i prowadzenia się, niekiedy Bożym sądem, niekiedy cierpieniem hiobowym z Bożej ręki, niekiedy dziełem diabła. Nie zawsze znamy odpowiedź na pytanie: dlaczego?

2. Bóg może z choroby wyciągnąć dobro (skoro może nawet z krzyża) np. większe zaufanie Jemu u chorego, u osób, które się modlą, nawrócenie innych osób.

3. Biblia uczy nas, by modlić się o uzdrowienie chorych. Bóg jest Bogiem cudów i wciąż uzdrawia w odpowiedzi na modlitwę.

4. Nigdzie nie mamy wezwania do gromienia chorób, ogłaszania uzdrowienia. Modlitwa jest ufną prośbą, nie zaklinaniem rzeczywistości lub rozkazywaniem Panu Bogu.

5. Lekarze, pielęgniarki, lekarstwa są Bożym błogosławieństwem i dobrem, poprzez które On uzdrawia i niesie ulgę. Ideologiczne odrzucenie farmakologicznych środków jest lekkomyślne i niechrześcijańskie.

6. Nigdzie Biblia nie uczy, że choroba jest zawsze owocem grzechu chorego lub dziełem diabła. Tego typu nauczanie jest okrutne, raniące i niebiblijne. Nie dziwi fakt, że Księga Hioba nie jest omawiana we wspólnotach z teologią sukcesu.

7. Uzdrowienie ciała nie jest integralną częścią zbawienia otrzymanego przez wiarę Jezusowi. Bóg oczywiście uzdrawia, również w cudowny sposób (kogo chce i kiedy chce), jednak nie wszystkich wierzących. Paweł pozostawił chorego Tymoteusza mimo iż zarówno jego, jak i Tymoteusza wierze niczego nie brakowało. Niektórzy chrześcijanie zmagają się z wieloletnim schorzeniem kręgosłupa, z niepełnosprawnością, wadą wzroku lub słuchu. Nie jest to w żaden sposób zawinione przez nich. Chrześcijanie, którzy szczerze ufają Bogu niekiedy chorują. W żadnym stopniu nie podważa to ich zbawienia lub zaufania Bogu.

8. Każdy wierzący ma prawo umrzeć z powodu choroby i niedomagań ciała/organizmu - na zawał, udar, raka itd. bez poczucia, że zawiódł Boga swoją niewiarą.

9. Jeśli jesteś we wspólnocie, która naucza, że nie wolno ci zachorować lub umrzeć z powodu choroby (bo choroba jest owocem niewiary lub grzechu) - ze względu na dobro swojej duszy, sumienia i wierność Słowu Bożemu - poszukaj nowej, zdrowej wspólnoty.

10. Jeśli potrzebujesz modlitwy o swoje zdrowie lub kogoś z Twoich bliskich, napisz do mnie (bartosik7@gmail.com). Chętnie pomodlę się o Ciebie.