czwartek, 12 maja 2022

Dzieci i dorośli w jednym kościele

Małe dzieci w Biblii np. Izaak, Jakub, Józef, Samuel, Dawid to członkowie tego samego Kościoła (społeczności świętych) co my. To nasi mali bracia w wierze. Bóg nigdy nie wykluczał dzieci jako członków Bożego ludu. I nie zrobił tego również ani po narodzeniu Jezusa, ani po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Przeciwnie: dołączył do przymierza wierzących z wszystkich narodów, a nie usunął z przymierza dzieci. 

Dzieło Jezusa i Ducha Świętego od Pięćdziesiątnicy poszerza uczestników Bożej rodziny, a nie zawęża i wyklucza z niej najmniejszych. W Bożej rodzinie (Kościele) wciąż są i będą dzieci. Kościół nie jest bezdzietną rodziną.

Dzieci chrześcijan nie są w gorszej pozycji niż dzieci Izraela. Przeciwnie. Błogosławieństwa związane z przynależnością do Bożego ludu (np. chrzest, duchowy pokarm i napój przy Stole Pańskim, tożsamość uczniów Chrystusa itp.) są większe aniżeli miały obrzezane dzieci.