czwartek, 2 czerwca 2022

Bóg ma moc!

Dyskusja o wierze niemowląt i małych dzieci to nie tyle dyskusja o ich duchowych i umysłowych możliwościach, ale o możliwościach Boga. Bóg może nie tylko dać wiarę małemu dziecku i zbawić je. Może dokonać nawet większego cudu: ożywić dorosłego duchowego trupa, którego zabił grzech i udzielić mu daru wiary. Naprawdę. On ma moc!