piątek, 26 sierpnia 2022

Jak nóż w masło

Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza (1 Jana 5:4).

Wiara jest siłą. Wiara zwycięża świat. Jan oczywiście w swoim liście wyjaśnia, że nie chodzi o nieokreśloną, ezoteryczną wiarę w nieokreślonego boga, Najwyższy Byt. Mówi o wierze w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (1 J 5:1-5). Wiara w Jezusa zwycięża świat, ponieważ Jezus zwyciężył świat. Poprzez wiarę mamy współudział w Jego dziele. 

O jakim jednak świecie Jan pisze? jak świat zwycięża wiara? Apostoł ma tu na myśli styl życia i myślenia bez Boga. Możemy to nazwać "światowością", egzystencją w ciemności pod względem myślenia i działania. Wiarą zwyciężamy taki świat i nie dajemy mu przystępu pod nasze drzwi. 

Ktoś, kto nie ma wiary, jest pozbawiony tej zapory. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 6:16 nazywa wiarę – tarczą, którą bronimy się przed pociskami złego. Człowiek bez wiary jest człowiekiem bezbronnym, narażonym na wszelkie ataki, kłamstwa i pokusy świata. I nie tylko jest narażony na te rzeczy. Bez wiary nie ma możliwości, by się temu oparł. 

Jeśli odrzucasz wiarę Bogu, to uwierzysz w każde kłamstwo. Jak? Łatwiutko. Kłamstwo wchodzi w człowieka bez wiary jak nóż w masło. Nie jest to nic trudnego. Ale jeśli masz wiarę w Boże Słowo, to masz tarczę. I tej tarczy nie przebije żaden nóż kłamstwa. 

Zatem chwytajmy za tarczę i gaśmy wszystkie ogniste pociski złego.