poniedziałek, 8 maja 2023

Nasz Pan się lękał

"Lęk jest strasznym przeżyciem, lecz nie ma powodu, aby się go wstydzić. Nasz Pan lękał się (śmiertelnie) w Ogrodzie Oliwnym. Zawsze czerpię pociechę z tego faktu".

- C.S. Lewis