sobota, 7 października 2023

Dla kogo nabożeństwo?

Nabożeństwo nie jest dla niewierzących. Oczywiście mogą w nim uczestniczyć i dobrze jeśli to robią. Ale jego treść i forma nie powinny być temu podporządkowane. To przede wszystkim wyposażanie chrześcijan ku dojrzałej wierze, spotkanie Chrystusa z Oblubienicą wokół Słowa i Stołu.