wtorek, 10 października 2023

O niegodnym przystępowaniu do Komunii

Według apostoła Pawła "niegodne uczestnictwo" w Wieczerzy Pańskiej niektórych chrześcijan w Koryncie polegało na "nierozpoznawaniu ciała Chrystusa". Przejawiało się to w lekceważeniu znaczenia Komunii (np.nadużywanie wina) oraz ignorowaniu faktu, że częścią ciała Chrystusa są inni chrześcijanie. 

Warto więc zauważyć, że Paweł mówi tu o grzesznej postawie wśród *wierzących*, nie zaś niewierzących. 

W jaki sposób postawa Koryntian przejawia się we współczesnym Kościele? 
- w odmawianiu udziału w Komunii innym ochrzczonym chrześcijanom (np. z innej denominacji), 
- w odsuwaniu od Stołu Pańskiego ochrzczonych dzieci, 
- w nauczaniu, że Komunia jest rodzajem nagrody dla niektórych, "godnych" chrześcijan. 

Jeśli ktoś odmawia udziału w Komunii tym, których zaprasza Bóg - wówczas uczestniczy w niej (niczym Koryntianie) niegodnie. Zatem badajmy siebie czy nie jesteśmy winni nieropozpoznawania ciała Pańskiego sądząc, że chleb na Stole jest społecznością elitarnego grona chrześcijan (np. tylko dorosłych lub podzielających nasz pogląd na sakramenty), a więc jedynie części ciała. 

Ciało na Stole jest dla ciała na krzesłach: całego ciała i nikogo poza ciałem Chrystusa. 

Każda Komunia, która wyklucza z uczestnictwa innych chrześcijan zaprzecza swojej istocie i celowi, dla której ustanowił ją Pan Jezus. Pokaż mniej