czwartek, 26 października 2023

Reformacja to nie Deklaracja Niepodległości

"Reformacja protestancka nie jest naszym odpowiednikiem „Deklaracji Niepodległości”. Nie dążymy do niepodległości i nie promujemy rewolucji. Reformatorzy nie zostali oddzieleni od Kościoła Katolickiego (Powszechnego). Wręcz przeciwnie. To Kościół rzymski odwrócił się od wiary katolickiej. Świętowanie Reformacji oznacza zatem uznanie, że jesteśmy częścią zjednoczonego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła Jezusa Chrystusa, który znajduje się w ciągłym procesie reformy i doskonalenia na chwałę Trójjedynego Boga".

- Evandro Rosa